Domov Vloge, obrazci, prijave in pobude Obrazci in vloge

PONUDBA ZA ODKUP ZEMLJIŠČA nosilcu predkupne pravice na podlagi 189. do 191. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE