Uredniški odbor spletne strani

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Strokovna sodelavka, VANJA LESJAK, Ekonomist, Apače 42B, 9253 Apače