VOŽNJA – PRILAGODITE JO RAZMERAM NA CESTI IN UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE - obvestilo SPVCP

07.01.2021 VANJA L. (Uprava)