OBVESTILO UPORABNIKOM storitev prevzema grezničnih gošč ter blata malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) v občini Apače!

20. 11. 2023 VANJA H.