Javni razpis za štipendije za deficitarne poklice za leto 2019/2020 - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

16.01.2019 Helena K.