JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Apače v Svet zavoda JZ Zdravstveni dom Gornja Radgona

12. 5. 2023 VANJA H.
12.05.2023
Objave in pozivi
30.05.2023 do 15:00
Sobočan Severin
02 569 8555